ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ವರ್ಷ ಯುಜಿ/ಪಿಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗ
1 ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಬೆಂಗಳೂರು www.alliance.edu.in  2010 Post Graduate, Under Graduate, Ph.D. Integrated M.Com.-Master of Commerce, B.Com.-Bachelor of Commerce,  B.Tech.-Bachelor of Technology,  M.Tech. -Master of Technology, Ph.D.-Doctor of Philosophy, L.L.D.-Doctor of Laws, L.L.M.-Master of Law or Laws, B.A. L.L.B.-Bachelor of Arts, Bachelor of Law or Laws, B.B.A. L.L.B.-Bachelor of Business Administration, Bachelor of Law or Laws, B.B.A.-Bachelor of Business Administration, M.B.A.- Master of Business Administration, P.G.D.M.-Post-Graduate Diploma in Management, Ph.D.-Doctor of Philosophy Commerce, Aeronautical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Information Technology, Law, Business Administration, Business Management
2 ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು www.azimpremjiuniversity.edu.in  2011 Under Graduate, Post Graduate, Integrated B.A.-Bachelor of Arts, M.A.-Master of Arts, B.Sc. B.Ed.-Bachelor of Science, Bachelor of Education, L.L.M.-Master of Law or Laws, B.Sc.-Bachelor of Science Arts, Education, Law, Science, Economics, Other Social Science
3 ಸಿ.ಎಮ್‌.ಆರ್‌. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು www.cmr.edu.in  2013 Under Graduate, Post Graduate, Ph.D., Integrated B.Com.-Bachelor of Commerce, M.Com.-Master of Commerce, Ph.D.-Doctor of Philosophy, B.Architecture-Bachelor of Architecture, B.Tech.-Bachelor of Technology, M.Tech. -Master of Technology, B.C.A.-Bachelor of Computer Applications, L.L.B.-Bachelor of Law or Laws, L.L.M.-Master of Law or Laws, B.A. L.L.B.-Bachelor of Arts, Bachelor of Law or Laws, B.B.A. L.L.B.-Bachelor of Business Administration, Bachelor of Law or Laws, B.Com. L.L.B.-Bachelor of Commerce, Bachelor of Law, B.B.A.-Bachelor of Business Administration, M.B.A.- Master of Business Administration, B.Sc.-Bachelor of Science, M.Sc.-Master of Science,  B.A.(Hons)-Bachelor of Arts (Honors), M.S.W.-Master of Social Work, B.Sc.(Hons)-Bachelor of Science (Honors), M.Sc.-Master of Science,  Commerce, Design, Education, Architecture, Civil Engineering, Computer Engineering, Electronics Engineering,  Mechanical Engineering, Computer Application, Information Technology, Journalism & Mass Communication,  Law, Library & Information Science, Linguistics
Business Administration, Human Resource Management, Marketing Management. Other Management, Bio-Technology, Microbiology, Chemistry, Physics, Science, Economics, Psychology, Sociology, Social Work
4 ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು www.msruas.ac.in  2013 Under Graduate, Post Graduate, Ph.D. B.Com.-Bachelor of Commerce, M.Com.-Master of Commerce, Ph.D.-Doctor of Philosophy, M.Des.-Master of Design, B.Des.-Bachelor of Design, B.Tech.-Bachelor of Technology, M.Tech. -Master of Technology, B.B.A.-Bachelor of Business Administration, M.B.A.- Master of Business Administration, M.H.A. -Master of Hospital Administration, B.H.M.-Bachelor of Hotel Management, B.D.S.-Bachelor of Dental Surgery,  M.D.S.-Master of Dental Surgery, B.Pharm.-Bachelor of Pharmacy, M.Pharm. -Master of Pharmacy, Pharm.D.-Doctor of Pharmacy. Commerce, Design, Aeronautical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Other Engineering & Technology, Business Administration,Business Management,Financial Management,Hospital Administration,Hotel Management,
uman Resource Management,  Bio-Technology,Dentistry,Pharmacy,Chemistry,
Life Science,Mathematics,Other Science,Physics.
5 ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು www.reva.edu.in 2013 Under Graduate, Post Graduate B.A.-Bachelor of Arts
B.Com.-Bachelor of Commerce
M.Com.-Master of Commerce
B.Architecture-Bachelor of Architecture
M.Tech. -Master of Technology
B.Tech.-Bachelor of Technology
M.P.A.-Master of Performing Arts
M.A.-Master of Arts
M.C.A. -Master of Computer Applications
B.C.A.-Bachelor of Computer Applications
B.Sc.(Hons)-Bachelor of Science (Honors)
M.S.-Master of Science
L.L.B.-Bachelor of Law or Laws
L.L.M.-Master of Law or Laws
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
M.Sc.-Master of Science
B.Sc.-Bachelor of Science
Arts, Commerce
Architecture
Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Performing Arts
Other Indian Languages
Computer Application
Computer Science
Journalism & Mass Communication
Law
Business Administration
Bio-Chemistry
Bio-Technology
Chemistry
Mathematics
Physics
Science
6 ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. www.pes.edu  2013 Under Graduate, Post Graduate, Integrated B.Tech.-Bachelor of Technology, M.Tech. -Master of Technology
M.C.A. -Master of Computer Applications
B.B.A. L.L.B.-Bachelor of Business Administration, Bachelor of Law or Laws
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
B.H.M.-Bachelor of Hotel ManagementB.Des.-Bachelor of Design
B.Architecture-Bachelor of Architecture
M.Tech. -Master of Technology
B.Tech.-Bachelor of Technology
Electronics Engineering, Mechanical Engineering
Other Engineering & Technology
Computer Application
Law
Business Administration
Hotel Management
Design, Architecture
Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
7 ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಉಡು), ಬೆಂಗಳೂರು www.tdu.edu.in  2013 Ph.D., Post Graduate
Ph.D.
Certificate
PG Diploma
Diploma
Under Graduate
Ph.D.-Doctor of Philosophy, M.Sc.-Master of Science
Ph.D.-Doctor of Philosophy
Certificate-Certificate
PG Diploma-Post Graduate Diploma
Diploma-Diploma
B.Sc.-Bachelor of Science
Bio-Science, Bio-Science
Environmental Science
Life Science
Science
8 ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು www.presidencyuniversity.in  2013 Under Graduate, Ph.D., Post Graduate, Integrated B.Com.-Bachelor of Commerce, Ph.D.-Doctor of Philosophy
B.Des.-Bachelor of Design
M.Tech. -Master of Technology
B.Tech.-Bachelor of Technology
B.C.A.-Bachelor of Computer Applications
L.L.M.-Master of Law or Laws
B.B.A. L.L.B.-Bachelor of Business Administration, Bachelor of Law or Laws
B.Com. L.L.B.-Bachelor of Commerce, Bachelor of Law
B.A. L.L.B.-Bachelor of Arts, Bachelor of Law or Laws
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
Commerce, Design
Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Other Engineering & Technology
English
Computer Application
Law
Library & Information Science
Business Administration
Chemistry
Environmental Science
Mathematics
Physics
9 ರೈ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಕಲ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ https://www.raitechuniversity.in  2014 Under Graduate B.Sc.-Bachelor of Science Agriculture
10 ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು www.dsu.edu.in  2014 Under Graduate, Post Graduate B.A.-Bachelor of Arts
B.Com.-Bachelor of Commerce
B.Voc.-Bachelor of Vocational Education
B.Tech.-Bachelor of Technology
M.Tech. -Master of Technology
B.C.A.-Bachelor of Computer Applications
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
M.Sc.-Master of Science
B.Sc.(Post Basic)-B.Sc (Post Basic)
B.Sc.(Nursing)-Bachelor of Science in Nursing
M.Sc. Nursing-Master of Science in Nursing
M.Pharm. -Master of Pharmacy
Pharm.D.-Doctor of Pharmacy
B.Pharm.-Bachelor of Pharmacy
M.P.T.-Master of Physiotherapy
B.P.T.-Bachelor of Physiotherapy
B.Sc.-Bachelor of Science
Arts, Commerce
Education
Aeronautical Engineering
Computer Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Computer Application
Business Administration
Bio-Chemistry
Bio-Technology
Microbiology
Nursing
Pharmacy
Physiotherapy
Science
11 ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ www.kletech.ac.in  2015 Under Graduate, Post Graduate B.Architecture-Bachelor of Architecture
M.Tech. -Master of Technology
B.E.-Bachelor of Engineering
M.C.A. -Master of Computer Applications
M.B.A.- Master of Business Administration
Architecture, Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Other Engineering & Technology
Computer Application
Business Administration
12 ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು www.gcu.ac.in 2016 Ph.D. Under Graduate, Post Graduate Ph.D.-Doctor of Philosophy
B.Sc.-Bachelor of Science
B.A.(Hons)-Bachelor of Arts (Honors)
B.A.-Bachelor of Arts
B.Com.-Bachelor of Commerce
M.Sc.-Master of Science
M.C.A. -Master of Computer Applications
B.C.A.-Bachelor of Computer Applications
M.A.-Master of Arts
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
B.H.M.-Bachelor of Hotel Management
B.Sc.(Hons)-Bachelor of Science (Honors)
M.P.T.-Master of Physiotherapy
B.P.T.-Bachelor of Physiotherapy
Area Studies, Arts
Commerce
Fashion Technology
Computer Application
Computer Science
Information Technology
Journalism & Mass Communication
Business Administration
Hotel Management
Tourism Management
Bio-Technology
Physiotherapy
Life Science
Other Science
Science
Psychology
13 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು www.jssstuniv.in  2016 Under Graduate, Post Graduate B.E.-Bachelor of Engineering
M.Tech. -Master of Technology
M.C.A. -Master of Computer Applications
M.B.A.- Master of Business Administration
M.Sc.-Master of Science
Chemical Engineering, Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Other Engineering & Technology
Computer Application
Business Administration
Chemistry
Mathematics
14 ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ www.sharnbasvauniversity.edu.in  2017 Post Graduate, Under Graduate M.Com.-Master of Commerce
M.A.-Master of Arts
B.Architecture-Bachelor of Architecture
M.Tech. -Master of Technology
B.Tech.-Bachelor of Technology
B.E.-Bachelor of Engineering
M.F.A. -Master of Fine Arts
M.C.A. -Master of Computer Applications
B.C.A.-Bachelor of Computer Applications
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
M.Mgt.-Master of Management
M.H.A. -Master of Hospital Administration
M.Sc.-Master of Science
Commerce, Cultural Studies
Architecture
Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Visual Arts
English
Kannada
Computer Application
Information Technology
Journalism & Mass Communication
Business Administration
Business Management
Hospital Administration
Botany
Mathematics
Physics
Zoology
15 SRINIVAS UNIVERSITY www.srinivasuniversity.edu.in 2017 Under Graduate, Post Graduate B.Com.-Bachelor of Commerce, M.Com.-Master of Commerce
B.Ed.-Bachelor of Education
M.Tech. -Master of Technology
B.Tech.-Bachelor of Technology
M.C.A. -Master of Computer Applications
B.Sc.-Bachelor of Science
B.C.A.-Bachelor of Computer Applications
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
B.H.M.-Bachelor of Hotel Management
B.H.M.C.T.-Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
M.P.T.-Master of Physiotherapy
B.P.T.-Bachelor of Physiotherapy
M.Sc.-Master of Science
M.S.W.-Master of Social Work
Commerce, Education
Civil Engineering
Computer Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Other Engineering & Technology
Computer Application
Business Administration
Hotel Management
Physiotherapy
Forensic Science
Medical Lab Technology
Operation Theater Technician
Ophthalmic Technology & Optometry
Physician Assistance Technician
Radio Imaging
Surgical Assistance
Science
Psychology
Social Work
16 ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ www.acu.edu.in  2018 Under Graduate, Post Graduate, PG Diploma B.Com.-Bachelor of Commerce
B.Ed.-Bachelor of Education
M.Tech. -Master of Technology
B.E.-Bachelor of Engineering
B.B.A.-Bachelor of Business Administration
M.B.A.- Master of Business Administration
M.D.-Doctor of Medicine
PG Diploma-Post Graduate Diploma
M.B.B.S.-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
M.S.-Master of Surgery
B.Sc.(Post Basic)-B.Sc (Post Basic)
B.Sc.(Nursing)-Bachelor of Science in Nursing
M.Sc. Nursing-Master of Science in Nursing
M.Pharm. -Master of Pharmacy
Pharm.D.-Doctor of Pharmacy
B.Pharm.-Bachelor of Pharmacy
Commerce, Education
Civil Engineering
Computer Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Information Technology
Business Administration
Anatomy
Anesthesiology
Bio-Chemistry
Dentistry
ENT
General Medicine
General Surgery
Gynaecology
Microbiology
Nursing
Ophthalmology
Orthopaedics
Pathology
Pediatrics
Pharmacy
Physiology
Public Health
Radiology
17 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾರವಾಡ www.sdmuniversity.edu.in  2018      
18 ಖಾಜ ಬಂಧನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ www.kbn.university.com  2018 Under Graduate, Post Graduate, Ph.D. B.A.-Bachelor of Arts
B.Com.-Bachelor of Commerce
B.Ed.-Bachelor of Education
M.A.-Master of Arts
B.E.-Bachelor of Engineering
M.Tech. -Master of Technology
Ph.D.-Doctor of Philosophy
M.D.-Doctor of Medicine
M.Sc.-Master of Science
M.B.B.S.-Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
M.S.-Master of Surgery
B.Sc.-Bachelor of Science
Arts, Commerce
Education
Chemical Engineering
Civil Engineering
Computer Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Other Engineering & Technology
Journalism & Mass Communication
Anesthesiology
Bio-Technology
Dermatology
General Medicine
General Surgery
Gynaecology
Ophthalmology
Orthopaedics
Pediatrics
Radiology
Mathematics
Science
Zoology
19 ಆರ್‌ ವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು https://rvu.edu.in/  2019      
20 ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,   2020      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-09-2022 06:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080