ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ(MBA/MCA/M.Tech/M.Arch) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್- ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂಬಿಎ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್- ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 229 ಟಿಇಸಿ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 28.12.2023.

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯರ್ಪಿತ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ 2 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸರೆಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ED 269 TEC 2023, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30.08.2023.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ 2 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸರೆಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ED 269 TEC 2023, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22.08.2023.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ 1 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸರೆಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ED 269 TEC 2023, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 11.08.2023.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು, ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಜಿ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಮಂಗಳೂರು ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಬೆಳಗಾವಿಯ, ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಜಿ.

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ, ಕುಲಪತಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಡಿ 40 ಕೆವಿವಿ 2022, ದಿನಾಂಕ:02.01.2023 ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರಗಳು.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಾದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ/ಎಂ.ಸಿ.ಎ/ಎಂ.ಟೆಕ್/ ಎಂ. ಆರ್ಕ್ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಂಸಿಎ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಂಬಿಎ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು/ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ED 173 TEC 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 21.01.2023 MBA ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2022-23.

ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀಟ್‌ ಪಟ್ಟಿ

ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ ಸರೆಂಡರ್‌ ಸೀಟ್‌ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿರುವ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ED 284 UNE 2022, ದಿನಾಂಕ: 16.11.2022 ಯಿಂದ ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಾಹಿತಿ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ-7 ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಂಬಿಎ ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀಟ್ ಮಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಾದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ/ಎಂ.ಸಿಎ/ಎಂ.ಇ/ಎಂ.ಟೆಕ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ, ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ED 284 UNE 2022, ದಿನಾಂಕ: 16.11.2022 ರನ್ವಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ).

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ED 57 UMV 2022, ದಿನಾಂಕ: 02.11.2022ರನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ).

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080